Hoe volgen de leerkrachten de leerlingen?

In de groepen 1-2 kijken de leerkrachten goed naar de ontwikkeling en het werken van de leerlingen en wordt er in kleine kringen gewerkt om zo te beoordelen of de leerlingen de leerdoelen behalen. De leerkrachten maken een overzicht van wat de leerlingen kennen en kunnen (passen eventueel hun aanbod aan naar de onderwijsbehoeften van de leerling) en bespreken dit in de 10 minuten gesprekken met ouders.


In groep 3 gebruikt de leerkracht observaties en toets momenten uit ‘Veilig leren lezen’, ‘Wereld in getallen’ en ‘Pennenstreken’, om de te zien wat de leerlingen al kennen en kunnen en om het aanbod, indien nodig, hierop aan te passen. Deze resultaten worden gedeeld met de ouders in de 10 minutengesprekken.

In groep 4 t/m 8 gebruikt de leerkracht observaties en toets momenten van Snappet om zo de te zien wat de leerlingen al kennen en kunnen en om het aanbod indien nodig, hierop aan te passen. Deze resultaten worden in de 10 minutengesprekken gedeeld met de ouders. Hierdoor weten leerlingen ook zelf wat hun leerdoelen zijn en kunnen zo daaraan werken.

Vanaf groep 3 volgen wij de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen via de toetsen van CITO.