Onze leermethode

We werken in jaargroepen. In de kleutergroepen leren de kinderen voornamelijk spelenderwijs. We werken met thema’s, waarbij er een aantal weken rond een bepaald onderwerp wordt gewerkt. Binnen een thema bieden wij uitdagende activiteiten aan op het gebied van taal, rekenen, creativiteit, muziek, dans, drama, spel en gym. Soms gebruiken we hiervoor ook de iPad.

We werken in groep 3 met Veilig leren lezen en Wereld in getallen, de iPad biedt extra mogelijkheden voor oefenen met wat geleerd is, zelfstandig werken en thuis oefenen.

We werken in groep 4 t/m 8 met een uitleg van de leerkracht (de leerlingen krijgen wat ze nodig hebben en wat bij hen aansluit) en oefenen met wat geleerd is en zelfstandig werken via Snappet op de iPad. Voor hen is  Snappet (extra leerstof) als huiswerk beschikbaar op de iPad (extra oefenen als het nog moeilijk is of extra uitdaging als je het al kan).

We werken aan veiligheid, dit doen we door in alle groepen gericht aandacht te geven aan hoe we met elkaar omgaan. We bieden sociaal emotionele lessen (SEO) aan. We gebruiken onderdelen uit de PAD-methode, dit is een lesmethode die zich richt op zelfbeeld, zelfcontrole, gevoelens en problemen oplossen. Hiermee werken we actief aan gedrag.

We werken schoolbreed met de time-in methode. Hieronder  de uitleg in de vorm van een poster.