Overblijfregeling

Wij bieden tussen-schoolse opvang (TSO) in eigen beheer. Hierdoor hebben wij zelf invloed op zowel inhoud, kwaliteit als kosten van de opvang. De opvang wordt begeleid door zorgvuldig gekozen medewerkers met minimaal een basiscursus TSO en verklaring omtrent gedrag (VOG).

Om uw kind(eren) deel te laten nemen koopt u een strippenkaart. Hiermee betaalt u 1 euro voor deelname per keer. Een losse deelname kost normaal €1,50. De strippenkaart wordt door ons bewaard en ingevuld. De strippenkaart kunt u kopen bij meester André of bij de directie.

De TSO is tussen 12.00 en 13.00 uur in de speciale overblijfgroepen. Uw kind neemt zelf eten en drinken mee, bij voorkeur gezond.

Regelmatig schaft de school nieuw materiaal aan om mee te spelen, zowel binnen als buiten op de afgesloten speelplaats. Hierbij kunt u denken aan knikkerputten, een sjoelbak, extra karren en spelletjes ed. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen.

Om deel te kunnen nemen aan deze regeling is een WA verzekering via de ouder(s)/verzorger(s) verplicht.