Overblijfregeling

Wij bieden tussen-schoolse opvang (TSO) in eigen beheer. Hierdoor hebben wij zelf invloed op zowel inhoud, kwaliteit als kosten van de opvang. De opvang wordt begeleid door zorgvuldig gekozen medewerkers met minimaal een basiscursus TSO en verklaring omtrent gedrag (VOG).

 

De TSO is bij ons op school gratis.

De TSO is tussen 12.00 en 12.45 uur in de speciale overblijfgroepen. Uw kind neemt zelf eten en drinken mee, bij voorkeur gezond.

Alle kinderen kunnen de gehele week overblijven. Wilt u toch liever dat uw kind in de middagpauze naar huis gaat dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht van uw kind.

 

Het is wel  de bedoeling om voor een langere tijd te kiezen of uw kind op school of thuis overblijft. Periode 1 is tot en met de kerstvakantie. Periode 2 is tot en met de zomervakantie. Gaat uw kind naar huis dan verwachten we uw kind om 12.40 uur weer op school.