Verlof

Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. Binnen deze wet zijn een aantal uitzonderingsregels vastgelegd ten aanzien van verlof. Bijzonder verlof tot 10 dagen wordt gekeurd door de directeur, bij een langere periode wordt het verzoek voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag.