Verlof

Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. Binnen deze wet zijn een aantal uitzonderingsregels vastgelegd ten aanzien van verlof. Bijzonder verlof tot 10 dagen wordt gekeurd door de directeur, bij een langere periode wordt het verzoek voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag. Hieronder leggen we de procedure uit en in het kort wanneer vrijstelling van leerplicht kan worden aangevraagd.

Klik hier voor de procedure.

Klik hier voor de soorten verlof.