Aanmelding

Kinderen vanaf 3 jaar
Vanaf de leeftijd van drie jaar kunt u uw kind al aanmelden bij een basisschool en bovendien bij meerdere scholen tegelijkertijd. Deze (nieuwe) regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018. Via www.scholenwijzer.denhaag.nl – kunt u zien hoeveel plekken er beschikbaar zijn.

Toelating
Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang.

Aanmelden als uw kind ouder is dan 3 jaar
U kunt uw kind ook voor groep 1 aanmelden als hij of zij al 4 jaar is. 

Aanmelding
Via het aanmeldformulier kunt u uw kind bij ons aanmelden. Voor inschrijving in één van de hogere groepen kunt u tevens het aanmeldformulier gebruiken. (Dit formulier is bij de administratie te verkrijgen. Digitaal aanmelden kan ook: via info@maxvelthuijs.nu.