Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt kinderen en/of ouders bij opvoedingsvragen,opvallend gedrag en bij zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
In overleg met ouders, de leerkracht en de interne begeleider, wordt besproken hoe we kinderen en ouders het beste kunnen begeleiden en/of ondersteunen. In de praktijk kan de schoolmaatschappelijk ingezet worden voor kortdurende begeleidingstrajecten voor kinderen of ouders. Ook kan er indien noodzakelijk of wenselijk verwezen worden naar meer gespecialiseerde zorg (voor uw kind).

 

Gedragsverandering bij kinderen kunnen ontstaan door:

  • Echtscheiding of een andere ingrijpende gebeurtenis;
  • Verandering in uw gezin;
  • Verhuizing of verlies van een dierbare; 
  • Pesten;
  • De leerling die tijdelijk niet lekker in haar/zijn vel zit.

Bij de volgende signalen zou u een gesprek kunnen overwegen met de schoolmaatschappelijk werker:

  • Plotseling gedragsverandering; denk aan drukker of rustiger gedrag, niet luisteren, ruzie maken;
  • Opvoedvragen; zoals straffen en belonen, het bieden van structuur;
  • Concentratie problemen of anders.

U kunt bij onze schoolmaatschappelijk werker ook terecht voor informatie over voorzieningen (voor kinderen) binnen de gemeente Den Haag. De schoolmaatschappelijk werker werkt intensief samen met de interne begeleider. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, de schoolmaatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er zonder uw toestemming geen informatie over uw kind zal worden verstrekt aan derden.

Op onze school werkt Natascha van Berkel als schoolmaatschappelijk werkster. Zij werkt voor stichting Zebra. U kunt ook zelf contact met haar opnemen op nummer 06-43395236.