Betrokkenheid

Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen met zeer uiteenlopende achtergronden. Dit geldt ook voor hun ouders. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich hier thuis kan voelen en stimuleren dit actief. Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en dus ook bij het onderwijs aan hun kind is van groot belang. Een betrokken ouder stimuleert het kind, kan het ondersteunen in het leerproces en is vanuit de eigen relatie met het kind zelf een belangrijke partner voor de school bij het invullen van het onderwijs.

Wij ondersteunen en stimuleren ouderbetrokkenheid met als basis de goed samenwerkende driehoek: ‘school-ouder-kind’. Dit betekent dat:

  • Wij het belangrijk vinden om met elkaar in gesprek te zijn over de verwachtingen, doelstellingen en mogelijkheden rondom ouderbetrokkenheid;

  • Wij ernaar streven om dit goed te ondersteunen en aan te sturen.

Om dit goed te doen zijn vertrouwen in elkaar en regelmatige afstemming essentiële voorwaarden. Via oudergesprekken, maar ook door informeel contact op het schoolplein of in de school, helpen we samen de leerling vooruit.
Met de ouders communiceren wij middels www.mijnschoolinfo.nl