Betrokkenheid


Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid op obs Max Velthuijs?

Als eerste: betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de ontwikkeling van hun kind en bij het onderwijs aan hun kind is van groot belang. Een betrokken ouder/verzorger stimuleert het kind, kan het ondersteunen in het leerproces en is vanuit de eigen relatie met het kind zelf een belangrijke partner voor de school bij het invullen van het onderwijs. Wij willen dit ondersteunen en stimuleren op basis van een goed samenwerkende ‘driehoek school-ouder-kind’. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden om met elkaar in gesprek te zijn over de verwachtingen, doelstellingen en  mogelijkheden rond ouderbetrokkenheid.

 

Als tweede: ouder(s)/verzorger(s) helpen bij diverse activiteiten in de school.  We werken met een ouder(betrokkenheid) coördinator. Deze oudercoördinator gaat met de ouder(s)/verzorger(s) in gesprek, coördineert de gehele planning als het gaat om  de inzet van de ouder(s)/verzorger(s).die helpen bij diverse activiteiten in de school. Heeft u interesse om mee te helpen binnen de school dan kunt u als eerste contact opnemen met de directeur.

 

Activiteiten waarbij u als ouder/verzorger mee kan helpen:

·         Luizenbrigade

·         Mee organiseren van de feesten

·         Mee tijdens excursies

 

Als derde punt: de school informeert over schoolactiviteiten en vorderingen van de kinderen. Deze informatie wordt gedeeld via Social Schools.