Procedure

Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van Leerplicht.

 

Verzoeken om langere vrijstelling worden altijd te beoordeling aan de Leerplichtambtenaar van de Gemeente Den Haag doorgezonden.

 

Soorten vrijstelling:

-Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan één keer per jaar voor maximaal tien dagen worden verleend.

Het mag niet gaan om de eerste twee weken van het schooljaar en aansluiten op de vakantie.

 

-Het beroep van één van de ouders moet verhinderen dat binnen de schoolvakanties op vakantie wordt gegaan.

Uiterlijk twee dagen voor de gebeurtenis kan door de ouders aan de directeur om vrijstelling worden gevraagd voor een verplichting vanwege godsdienst of levensovertuiging.

 

-Voor Offerfeest, Suikerfeest e.d. wordt 1 dag verlof gegeven.

 

Voor meer informatie m.b.t. soorten vrijstellingen verwijzen wij u naar de website:

 

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Afdeling-Leerplicht.htm

<span style="font-size:4.0pt; mso-bidi-font-family:Tahoma"> 

Ouders dienen altijd tijdig een verzoek om vrijstelling aan te vragen bij de school.

De schooladministratie heeft speciale formulieren van Leerplicht beschikbaar. Leerplicht Den Haag houdt een ruime termijn van acht weken van tevoren aan.          
.