Procedure

Een verzoek om vrijstelling wordt door de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk (per e-mail kan ook) ingediend bij de directeur. Deze aanvraag dient minimaal acht weken voor het verlof ingediend te zijn. Omstandigheden als ziekte, overlijden of gewichtige gebeurtenissen vormen daarop vanzelfsprekend een uitzondering.